پاسخنامه‌های موجود در سایت دقیقا پاسخنامه‌هایی هستند که در سیستم گلستان قرار گرفته است و ما هیچ دخالتی در پاسخنامه‌ها نداریم.
ردیف نام درس نیمسال تحصیلی پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی
۱ ادبیات معاصر 1نظم ۸۹-۱
۲ ادبیات معاصر 1نظم ۸۹-۲
۳ ادبیات معاصر 1نظم ۸۹-۳
۴ ادبیات معاصر 1نظم ۹۰-۱
۵ ادبیات معاصر 1نظم ۹۰-۲
۶ ادبیات معاصر 1نظم ۹۰-۳
۷ ادبیات معاصر 1نظم ۹۱-۱
۸ ادبیات معاصر 1نظم ۹۱-۲
۹ ادبیات معاصر 1نظم ۹۱-۳
۱۰ ادبیات معاصر 1نظم ۹۲-۲
۱۱ ادبیات معاصر 1نظم ۹۲-۳
۱۲ ادبیات معاصر 1نظم ۹۳-۱
۱۳ ادبیات معاصر 1نظم ۹۳-۲
۱۴ ادبیات معاصر 1نظم ۹۴-۱
۱۵ ادبیات معاصر 1نظم ۹۴-۲
۱۶ ادبیات معاصر 1نظم ۹۴-۳
۱۷ ادبیات معاصر 1نظم ۹۵-۱
۱۸ ادبیات معاصر 1نظم ۹۵-۲
۱۹ ادبیات معاصر 1نظم ۹۵-۳
۲۰ ادبیات معاصر 1نظم ۹۶-۱
۲۱ ادبیات معاصر 1نظم ۹۶-۲
۲۲ ادبیات معاصر 1نظم ۹۶-۳
۲۳ ادبیات معاصر 1نظم ۹۷-۱
۲۴ ادبیات معاصر 1نظم ۹۷-۳

بعد از پرداخت مبلغ زیر، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد و می‌توانید بسته سوالات را دانلود نمایید

قیمت: ۱,۵۰۰ تومان
خرید بسته سوالات با پاسخنامه‌ها

دانشجوی گرامی، لطفا در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در نمونه سوالات و یا پاسخنامه‌ها، با ارسال ایمیل [report@lmspnu.ir] ما را در جریان بگذارید.

لطفا قبل از خرید پکیج سوال، از صحت کد درس خود اطمینان حاصل کرده و جزئیات یاد شده در جدول فوق را مد نظر قرار دهید. در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه سایت در قبال دانلود شما نخواهد بود.

در نظر داشته باشید توضیحات ارائه شده در پاسخنامه‌های تشریحی، با در نظر گرفتن منبع درس در نیمسال یاد شده است.

-