پاسخنامه‌های موجود در سایت دقیقا پاسخنامه‌هایی هستند که در سیستم گلستان قرار گرفته است و ما هیچ دخالتی در پاسخنامه‌ها نداریم.
ردیف نام درس نیمسال تحصیلی پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی
۱ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۰-۱
۲ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۰-۲
۳ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۱-۱
۴ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۱-۲
۵ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۲-۲
۶ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۲-۳
۷ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۳-۱
۸ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۳-۲
۹ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۳-۳
۱۰ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۴-۱
۱۱ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۴-۲
۱۲ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۵-۱
۱۳ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۵-۲
۱۴ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۵-۳
۱۵ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۶-۲
۱۶ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۶-۳
۱۷ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۷-۱
۱۸ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۷-۲
۱۹ تاریخ تحولات سیاسی . . . جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد ۹۷-۳

بعد از پرداخت مبلغ زیر، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد و می‌توانید بسته سوالات را دانلود نمایید

قیمت: ۱,۵۰۰ تومان
خرید بسته سوالات با پاسخنامه‌ها

دانشجوی گرامی، لطفا در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در نمونه سوالات و یا پاسخنامه‌ها، با ارسال ایمیل [report@lmspnu.ir] ما را در جریان بگذارید.

لطفا قبل از خرید پکیج سوال، از صحت کد درس خود اطمینان حاصل کرده و جزئیات یاد شده در جدول فوق را مد نظر قرار دهید. در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه سایت در قبال دانلود شما نخواهد بود.

در نظر داشته باشید توضیحات ارائه شده در پاسخنامه‌های تشریحی، با در نظر گرفتن منبع درس در نیمسال یاد شده است.

-