پاسخنامه‌های موجود در سایت دقیقا پاسخنامه‌هایی هستند که در سیستم گلستان قرار گرفته است و ما هیچ دخالتی در پاسخنامه‌ها نداریم.
ردیف نام درس نیمسال تحصیلی پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی
۱ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 ۹۰-۱
۲ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 ۹۰-۲
۳ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 ۹۱-۱
۴ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 ۹۱-۲
۵ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 ۹۲-۱
۶ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 ۹۲-۲
۷ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 ۹۳-۱
۸ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 ۹۴-۲
۹ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 ۹۵-۱
۱۰ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 ۹۶-۱
۱۱ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 ۹۶-۲
۱۲ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 ۹۷-۱

بعد از پرداخت مبلغ زیر، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد و می‌توانید بسته سوالات را دانلود نمایید

قیمت: ۱,۵۰۰ تومان
خرید بسته سوالات با پاسخنامه‌ها

دانشجوی گرامی، لطفا در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در نمونه سوالات و یا پاسخنامه‌ها، با ارسال ایمیل [report@lmspnu.ir] ما را در جریان بگذارید.

لطفا قبل از خرید پکیج سوال، از صحت کد درس خود اطمینان حاصل کرده و جزئیات یاد شده در جدول فوق را مد نظر قرار دهید. در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه سایت در قبال دانلود شما نخواهد بود.

در نظر داشته باشید توضیحات ارائه شده در پاسخنامه‌های تشریحی، با در نظر گرفتن منبع درس در نیمسال یاد شده است.

-