پاسخنامه‌های موجود در سایت دقیقا پاسخنامه‌هایی هستند که در سیستم گلستان قرار گرفته است و ما هیچ دخالتی در پاسخنامه‌ها نداریم.
ردیف نام درس نیمسال تحصیلی پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی
۱ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۰-۱
۲ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۰-۲
۳ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۱-۱
۴ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۱-۲
۵ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۲-۲
۶ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۲-۳
۷ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۳-۱
۸ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۳-۲
۹ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۴-۱
۱۰ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۴-۲
۱۱ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۴-۳
۱۲ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۵-۱
۱۳ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۵-۲
۱۴ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۵-۳
۱۵ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۶-۱
۱۶ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۶-۲
۱۷ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۷-۱
۱۸ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۷-۲
۱۹ تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 ۹۷-۳

بعد از پرداخت مبلغ زیر، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد و می‌توانید بسته سوالات را دانلود نمایید

قیمت: ۱,۵۰۰ تومان
خرید بسته سوالات با پاسخنامه‌ها

دانشجوی گرامی، لطفا در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در نمونه سوالات و یا پاسخنامه‌ها، با ارسال ایمیل [report@lmspnu.ir] ما را در جریان بگذارید.

لطفا قبل از خرید پکیج سوال، از صحت کد درس خود اطمینان حاصل کرده و جزئیات یاد شده در جدول فوق را مد نظر قرار دهید. در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه سایت در قبال دانلود شما نخواهد بود.

در نظر داشته باشید توضیحات ارائه شده در پاسخنامه‌های تشریحی، با در نظر گرفتن منبع درس در نیمسال یاد شده است.

-