پاسخنامه‌های موجود در سایت دقیقا پاسخنامه‌هایی هستند که در سیستم گلستان قرار گرفته است و ما هیچ دخالتی در پاسخنامه‌ها نداریم.
ردیف نام درس نیمسال تحصیلی پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی
۱ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۰-۱
۲ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۰-۲
۳ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۰-۳
۴ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۱-۱
۵ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۱-۲
۶ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۲-۱
۷ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۲-۲
۸ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۳-۱
۹ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۳-۲
۱۰ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۴-۱
۱۱ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۴-۲
۱۲ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۵-۱
۱۳ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۵-۲
۱۴ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۶-۱
۱۵ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۶-۲
۱۶ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 ۹۷-۱

بعد از پرداخت مبلغ زیر، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد و می‌توانید بسته سوالات را دانلود نمایید

قیمت: ۱,۵۰۰ تومان
خرید بسته سوالات با پاسخنامه‌ها

دانشجوی گرامی، لطفا در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در نمونه سوالات و یا پاسخنامه‌ها، با ارسال ایمیل [report@lmspnu.ir] ما را در جریان بگذارید.

لطفا قبل از خرید پکیج سوال، از صحت کد درس خود اطمینان حاصل کرده و جزئیات یاد شده در جدول فوق را مد نظر قرار دهید. در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه سایت در قبال دانلود شما نخواهد بود.

در نظر داشته باشید توضیحات ارائه شده در پاسخنامه‌های تشریحی، با در نظر گرفتن منبع درس در نیمسال یاد شده است.

-